عکس  ته چين مرغ " بدون تخم مرغ "
مامانِ مینا
۱۸۹
۱.۲k

ته چين مرغ " بدون تخم مرغ "

۲۸ بهمن ۹۷
#ته.چین.بدون.تخم.مرغ
متاسفانه زعفرون برنج کم بود😣
من زرشک رو لابلای برنج ریختم
خلال بادام هم موجود نبود😉
دیگه تو این موقعیت اقتصادی باید با کم و کاستی ها کنار بیایم
شما زیبا و پر زعفران ببینید😉😅


همانطور که از خوردن غذای مانده و فاسد پرهیز می کنید از جذب کردن و بلعیدن حرف های مفت و مزخرف پرهیز کنید.
نگذارید حرف هایی که به نظر خودتان صحیح نمی آید و چرند است، ذهنتان را خراب کند و باعث شود که دچار تهوع فکری شوید
اگر دلخورید بیان کنید.
اگر می ترسید, ترستان را به زبان بیاورید
گریه دارید؟ گریه کنید.
ناراحتی ها را باید ابراز کرد وگرنه بعدها می شود کابوس.
می شود تیک عصبی،
تنگی نفس
خارشِ تن
می شود دسیسه چینی و بهانه جویی.
ناخن و لب جویدن و تند تند پاها را تکان دادن
نگذارید کسی اعتماد به نفس شما را خدشه دار کند.
با نگاه، با لبخند معنی دار، با کنایه، با حرف و طعنه سعی کنید با خودتان صلح کنید
خودتان را همانطور که هستید دوست داشته باشید.
چهره تان را،
اندامتان را
ذهنتان را.....
...
نظرات