عکس شله زرد
ساره
۱۵
۲۹۶

شله زرد

۴ اسفند ۹۷
ای دوست💖
سایه زیبـای حق باشد
همیشه بر سـرت😇

رخت زیبای سلامت 💖
هر زمانی بر تنت😉

زندگی را شاد باشی 🤗
هر زمانی هر مکان🌺🍃

لطف ایزد جاودان باشـد
همیشـه درگهت🌺🍃
🌷🌷🌷🌷
...
نظرات