عکس وافل بستنی
Lily
۳۶
۱k

وافل بستنی

۹ اسفند ۹۷


🔷
🔹

دلیلی ندارد وقتی
عصبانی هستید
همان لحظه پاسخ را بدهید!!
ياوقتی
تمام ذهنتان درگیر چند گمان می شود
اولین فکری راکه به ذهنتان خطور می کند را بیان کنید!!

دلیلی ندارد هنگام گفت وگو؛ برخلاف میل باطنی صدایتان را بالا ببرید، یا احساستان در همان لحظه را عنوان کنید!!
صبر کنید
سکوت کنید
تا ارام شوید...
تا با ذهن متمرکز
خوب فکر کنید؛
سپس
عمل کنید،
بیان کنید.

"حواستان به طوفان های درونتان باشد،
شما را با خود نبرد!!"

🔹
🔷
...
نظرات