عکس مرغ سوخاری
ChefTazehArus
۳۹
۱k

مرغ سوخاری

۱۱ اسفند ۹۷
لقمان حكيم فرزندش را گفت‌:
دوست حسود را سه نشانه است

- پشت سرت غیبت میکند...
- رو به رو تملق میکند...
- و از گرفتاری تو شاد میشود...
...
نظرات