عکس شیرینی تاتلی شانه
mojde eskandari
۳۱
۸۸۹

شیرینی تاتلی شانه

۱۶ فروردین ۹۸
منتخبی از شیرینی های عید
عکس دوم هفت سین #98 که ظرفای رنگی از قوطی کنسرو ماهی هست که با کاموا دورشو پوشوندم
و کباب کوبیده خونه بابام
...
نظرات