عکس سیب زمینی با تخم مرغ
خاطره
۹۱
۱.۵k

سیب زمینی با تخم مرغ

۱۸ فروردین ۹۸
برا صبحانه سلامت شازده پسری تو مهد..از کیفیت وقطره های آب کنار ظرف بوضوح میتوان به عمق عجله ای بودن کار در صبح علی الطلوع یک روز کاری پی برد😅
...
نظرات