عکس شيرينى ملكه بادام
Tina
۱۲
۳۸۰

شيرينى ملكه بادام

۲۴ فروردین ۹۸
يه مقداربرشته شد
اما بافت نرم وعاليى داشت
ازتمام دوستانم كه لايكم ميكنن ممنونم
...
نظرات