عکس پیراشکی قالبی با خمیر ده دقیقه ای

پیراشکی قالبی با خمیر ده دقیقه ای

۲۵ فروردین ۹۸
تارت مرغ و قارچ😍😋

لطفا ورق بزنید ببینید میکائیل شیطونکم اون کنار نشسته تا عکسمو بگیرم و بدووو بره سر وقتش 🤗
البته واقعا از صبر و شکیبایی ایشون ممنونم
با رسپی مامان حنا و حسام عزیز😚
...
نظرات