عکس همبرگر مخصوص
colorful life
۵۸
۱.۲k

همبرگر مخصوص

۲۵ فروردین ۹۸
یک نفــر بایـد باشـد
کھ قبـل از گنـجشـک هاے پشـت پنجـرھ ات
کھ قبـل از زنـگ خـوردن ساعـت تنـظیـم شدھ ات
نگــران چشـم هایـت باشـد..
کھ خـواب نمـاننـد..
کھ صـداے اول صبحـت را با
دنیـا عـوض نکنـد..

یک نفــر بایــــــد باشـد.

علے_قاضےنظام
...
نظرات