عکس قیمه خشک(اردبیل)
منیژه
۲۸
۱.۲k

قیمه خشک(اردبیل)

۱۴ اردیبهشت ۹۸
روزتان پر از
فرکانس های مثبت
و زیبای زندگی
روز و روزگار
بر وفـق مـراد
زندگیتون پربرکت
کسب و کارها تون پر رونق
سرتون سبز و دلتون شـاد 💐
...
نظرات