عکس هلیم گندم(افطاربیست و یکم رمضان)
سبا خانم
۲۰
۵۴۳

هلیم گندم(افطاربیست و یکم رمضان)

۷ خرداد ۹۸
فوق العاده بود دست کمی از هلیم بیرون نداشت سفت و کشدار.جاتون خالی
...
نظرات