عکس حلیم گندم

حلیم گندم

۲۳ فروردین ۹۸
سلام 🙌🙌🙌

حلیم اگه سرد بشه شدیدا از دهن میوفته 😐😐😐
واسه همین تزئینش عجله ای وعکسش عجله ای تر
انقدر عجله کردم کنجد روش نریختم🤕🤕🤕

واما اون غنچه ها وبرگهای خوشگل وخوش بو
یه دوست عزیز که خیلی دوستش دارم برام سوغاتی از شهر زیباش کاشان آورده بود
دوست گلم مرضیه جون با نام کاربری طلوع😍😍😍

مرضیه جون
برات بهترینا آرزو میکنم .خیلی دوست دارم
😘😘

آجی دست درد نکنه برا سوغاتی ها ایندفه اومدی بی زحمت یک کیلو پیازم بیار😨😨😨😩😆😆😆😆
...
نظرات