عکس کاپ کیک _کیک فنجانی بدون فر
Ξ ραяі Ξ
۸
۱۶۱

کاپ کیک _کیک فنجانی بدون فر

۱۰ خرداد ۹۸
نترسید که روزی خورشید متلاشی شود
وهمگی ازسرما بمیریم
بترسید که روزی برسد
زن ها بخواهند محبت را از ما
مردها دریغ کنند،
آنوقت همگی از سرما خواهیم مرد...
...
نظرات