عکس ترشی آلبالو
♡forozan♡
۶۱
۶۲۹

ترشی آلبالو

۲۳ تیر ۹۸
صریح گویی خیلی خوبه..
امابی پرواحرف زدن خیلی بده..
اینکه برات مهم نباشه طرف ناراحت میشه یانه..چه حسی پیدامیکنه..
قبل حرف فکرکن همون حرفوخودت بشنوی چه حسی داره....

#ترشی آلبالو#خوشمزه😍🍒🍒🍒🍒
...
نظرات