کتلت گوشت | سرآشپز پاپیون
عکس کتلت گوشت
خانم حسین اقا
خانم حسین اقا
۳۵
۷۶۷

کتلت گوشت

۳۱ مرداد ۹۸
شام امشب ما...
انقدر آب میخورم غذا نمیتونم بخورم در حدانفجارم دیگه😓😓🤣🤣🤣🤣
به توصیه دوستای عزیزم آب زیاد میخورم و مثبت فکر میکنم و سپردم به خود خدا...
تا توهفته جدید دوباره سونو بدم...
التماس دعا
...
نظرات
سایر کاربران
خدایاااا شکرت
کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی عاشق آشپزی ♥ اصلیت:تبریزی ساکن شیراز
عاشق آشپزی و تجربه چیزهای جدید
اهل ساوه.حوزه درس میخونم.عاشق شیرینی وکیک پزی واشپزی.والبته خیاطی
❤❤❤
کاربر فعال سرآشپز پاپیون