عکس بریانی سبزیجات
Chef.xy
۱
۱۳۸

بریانی سبزیجات

۲ شهریور ۹۸
برنج بریونی رو به روش های مختلف درس میکنن. توش همه چی میشه ریخت. بهترینش کدو و هویجه و پیازه. من کفش رو ته چین طوری درست میکنم. در ضمن این برنج کنار خورشت کاری مرغ عالی میشه.....
...
نظرات