عکس کوکی شکلاتی
ADN
۸۹
۹۱۳

کوکی شکلاتی

۱ مهر ۹۸
کنارم باش
این پاییز کنارم باش می ترسم بدون تو ...
خزان را دوست دارم من
ولی بی تو؛خیابان،کوچه ها،این شهر،این پاییزتو را بدجور کم دارد!
بدون تو گلوی آسمان هادرد می بارد صدای خش خش این برگ ها بی تو صدای نابهنجاریست باور کن!
به بانگِ مرگ می مانَد!
اگر باشی اگر همراهِ من باشی
خزان زیباترین فصل است می دانم ...
کنارت چای می چسبدبه وقتِ شامگاهان درهوای سردوبارانی ...
کنارت کوچه ها زیبا،درختان،آسمان، گنجشک هازیبا.
کنارت بازهم دیوانه ی باران و پاییزم ... کنارم باش ماهِ من که با تو چای می چسبد که با تو عاشقی کردن،دویدن،شهر در پاییز را دیدن
که با تو کافه گردی
شعر خواندن
مبتلا بودن
در این پاییزمی چسبد
عجب پاییزمی چسبدکنارِ تو
باتوخزان زیباترین فصل است!
می دانی ؟!

مدتهاست که عکس جدید نذاشتم و این پست بخاطر حضور دوست خوبم تیناست(دختر پاییز) که بعد مدتها برگشته
خواستم بدونی بدون تو پاپیون یه چیز کم داره😊
...
نظرات