عکس نان پنجره ای
ندا کلوچه☕
۱.۵k
۳.۴k

نان پنجره ای

۲۹ مهر ۹۸
#ادامه_پُست_قبلی
#شکرگذاری_از_خدا
115_ خدایا ممنونم کمکم کردی و اراده رو در وجودم گذاشتی تا تو دوراهی سخت، تصمیم درست را بگیرم😞
خیلی سخته خدا از طریق احساساتت، امتحانت کنه!
☕☕☕☕☕☕☕☕☕☕☕☕☕☕☕☕
قالب نون پنجره ای نداشتم، از قالب کوکو استفاده کردم! برا همین یکم یه جوری شد 😛
پودر قند رو بعد عکس، روش ریختم😋
این عکس نمیخواستم بفرستم، شوهرم گیر داد که بفرست، قشنگه خو... خیلیم خوشمزه بود و...😌😌
منم دیگه نمیتونم بهش نه بگم! گفتم چشم 👀
#خدایا_شکرت
#عکس_از_آرشیو
...