عکس پیتزا با خمیر ده دقیقه ای با یه کپشن خوندنی..
خاطره
۱۳۸
۱.۹k

پیتزا با خمیر ده دقیقه ای با یه کپشن خوندنی..

۲ آبان ۹۸
غم با انسان چه می کند ؟
قوی ترین و سخت ترین مخلوقات خدا ده چیز میباشند:
_آهن،که از کوه قویتر است وکوه را میتراشد.
_اتش از اهن قوی تر است زیرا اتش اهن را اب میکند.
_اب از اتش قوی تر است اب اتش را خاموش میکند.
_ابر از اب قوی تر است زیرا ابر اب ها را حمل میکند و منتقل میکند.
_باد از ابر قوی تر است باد ابرها را جابجا میکند.
_انسان از باد قوی تر است هرچقدر باد شدید باشد
دستش را جلوی صورتش قرار میدهد و رد میشود.
_مستی از انسان قوی تراست و بر انسان غلبه میکند.
_خواب از مستی قوی تر است چون انسان میخوابد و مستی اش از بین میرود.

_ غم از خواب قوی تر است چرا که انسانی که ناراحتی و غم دارد نمی تواند بخوابد پس هم و غم بر خواب غلبه میکند.

پس سخت ترین و شدیدترین مخلوق خدا هم و غم است .
هم و غم از کوه ها و اتش و اهن و..قوی تر است
و بدن ضعیف انسان را نابود میکند.
انسانی که زیاد غصه میخوردباعث پیری زودرسش میشود.
برای هر موضوع بیخودی روح ورانت را از بین نبر

امام علی (ع)


الهی هیچ وقت غم نبینین عزیزان..
با کامنتا ونگاههاتون منو شرمنده میکنین..ممنونم که هستید..⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘
...
نظرات