عکس چیز کیک توت فرنگی
Yağmur
۳۰
۳۷۰

چیز کیک توت فرنگی

۲۰ آبان ۹۸
چیز کیک پر دردسر من که به زور از تو ظرف درش آوردم 😥
چون توت فرنگی نداشتیم بجاش تو فریزر شاه توت داشتم اونو گذاشتم 😁🍓
...
نظرات