عکس شیرینی کعک با دستور بانو شف عزیز..ممنونم⚘⚘عیدتون مبارک
خاطره
۱۷۸
۳k

شیرینی کعک با دستور بانو شف عزیز..ممنونم⚘⚘عیدتون مبارک

۲۴ آبان ۹۸
🌸این عطر حضور کیست که عرش رابه هیجان آورده است!؟!
🌸درخت نبوت، طوبای صداقت!
شاخه هایش پر بار باد که ، امروز گل کرده به وجود زیباترین مولود هستی؛
مولود حرم، مولود آستانه عفت و ایمان!

🌸درود خداوند بر او باد، آن گاه که پیشانی ارادت بر خاک نهاد تا شکوه بندگی را به جای آورد!

هوش کنید مست را آب زنید دست را
سجده کنید هست را عید ربیع میرسد
عفو کنید بنده را ارج نهید زنده را
یاد کنید رفته را عید ربیع میرسد

🌸خورشید، محمد است و صادق ماه است
خورشید همیشه با قمر همراه است

🌸یعنی که ولادت امام صادق «ع»
در روز ولادت رسول الله است

🌹عیدمیلادفخرکائنات رئیس مکتب
حضرت ختمی مرتبت ص
و
رئیس مذهب حضرت صادق ،ع،
مبارکباد....🌸🌸🌸

🌸 حوادثی که با ولادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله اتفاق افتاد.

🌺 از حضرت صادق عليه السّلام روايت است:
ابليس لعنه اللّه به هفت آسمان بالا مى رفت گوش مى داد و اخبار سماويّه را مى شنيد. چون حضرت عيسى عليه السّلام متولّد شد او را از سه آسمان منع كردند تا چهار آسمان بالا مى رفت و چون حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم متولّد شد او را از همه آسمانها منع كردند و شياطين را به تيرهاى شهاب از ابواب سماوات راندند. پس قريش گفتند: مى بايد وقت گذشتن دنيا و آمدن قيامت باشد كه ما مى شنيديم كه اهل كتاب ذكر مى كردند. پس عمر بن اميّه كه داناترين اهل جاهليّت بود گفت: نظر كنيد اگر ستاره هاى معروف كه به آنها هدايت مى يابند مردم و به آنها مى شناسند زمانهاى زمستان و تابستان را، اگر يكى از آنها بيفتد بدانيد كه وقت آن است كه جميع خلق هلاك شوند و اگر آنها به حال خودند و ستاره هاى ديگر ظاهر مى شود، پس امر غريبى مى بايد حادث شود. صبح آن روز كه آن حضرت متولّد شد هر بتى كه در هر جاى عالم بود به رو در افتاده بودند و ايوان كسرى يعنى پادشاه عجم بلرزيد و چهارده كنگره آن افتاد و درياچه ساوه كه آن را مى پرستيدند فرو رفت و خشك شد. همان است كه نمك شده است و نزديك كاشان است و وادى سماوه كه سالها بود كسى آب در آن نديده بود آب در آن جارى شد و آتشكده فارس كه هزار سال خاموش نشده بود در آن شب خاموش شد و داناترين علماى مجوس در آن شب در خواب ديد كه شتر صعبى چند اسبان عربى را مى كشيد و از دجله گذشته و داخل بلاد ايشان شدند و طاق كسرى از ميانش شكست دو تکه شد و آب دجله شكافته شد در قصر او جارى شد. نورى در آن شب از طرف حجاز ظاهر شد و در عالم منتشر گرديد پرواز كرد تا به مشرق رسيد. تخت هر پادشاهى در آن صبح سرنگون شده بود. جميع پادشاهان در آن روز لال بودند سخن نمى توانستند گفت. علم كاهنان برطرف شد و سحر ساحران باطل شد.‌ هر كاهنى كه بود ميان او و همزادى كه داشت خبرها به او مى گفت جدائى افتاد و قريش در ميان عرب بزرگ شدند. ايشان را آل اللّه مى گفتند زيرا كه ايشان در خانه خدا بودند و آمنه عليها السّلام گفت كه: واللّه كه چون پسرم به زمين رسيد دستها را بر زمين گذاشت، سر به سوى آسمان بلند كرد و به اطراف آسمان نظر كرد، پس از او نورى ساطع شد كه همه چيز را روشن كرد، به سبب آن نور قصرهاى شام را ديدم، در ميان آن روشنى صدائى شنيدم كه قائلى مى گفت كه: زائيدى بهترين مردم را، پس او را محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم نام كن.

📙جلاء العیون، علامه مجلسی ره، ص ۶۶
...
نظرات