عکس عدس پلو

عدس پلو

۳۰ آبان ۹۸
زن ها همه شعر می گویند...
برای کسانیکه دوست شان دارند...
با رنگِ لاکِ ناخن شان...
با تغییر رنگِ رژ روی لبشان...
با رنگِ لباسشان...
سواد می خواهد خواندنِ این همه شعر...
...
نظرات