عکس کلوچه خانگی
ندا
۵۷
۳۷۲

کلوچه خانگی

۸ آذر ۹۸
شادمانی را وقتی در دستانت نگه داری همیشه کوچک به نظر میرسد ولی وقتی آن را از دست بدهی خواهی دید که چقدر بزرگ و ارزشمند است...
مهرتون مستدام پاپیونی ها🌹🌹🌹
...
نظرات