عکس کوفته ریزه مرغ و گردو
منیژه
۳۵
۱.۱k

کوفته ریزه مرغ و گردو

۱۸ آذر ۹۸
در این عصر زیبای بارونی🌨
از خدا میخواهم
بارونش فقط برای
شستن غمهاتون باشـه🌨

عمرتون بلند🍃
آرزوهاتون دست یافتنی🍎
لبتون خندان، دلتون شـاد 🥰

عصر بارونیتون زیبـا ☕️😊🌨
...
نظرات