سایر کاربران
کاربر فعال سرآشپز پاپیون
داشتن یه عشق جان و یه فسقل خان یعنی ته خوشبختی کرمااااان❤ لطفا آقایون فالو نکنن
منو عشقم حالمون خوبه حسود ها درچه حالن.
صبر اوج احترام ب حکمت خداونده.
🌲🌲🌲از خطه ی سرسبز شمال🌲🌲🌲
‹أَسْتَغْفِرُاللَّه َالعَظِیمِ وَأَتُوبُ إِلَیْهِ› مامان محمدپارسا شمیم محیا کوچولو متولد14/8/72 🌿🌿🌿🌿