عکس کوفته ریزه وبامیه
shilan.banoo1400
۱۵
۱.۳k

کوفته ریزه وبامیه

۱۳ تیر ۹۹
#کوفته ریزه وبامیه...shilan.banoo
پیاز+قیمه+ادویه+آردنخودچی کل مواد ورز بدید قل قلی کنید نیم ساعت دریخچال بعدسرخ کنید داخل سس بامیه
سس بامیه..پیازداغ+ادویه+رب+آب جوش وقتی سس غلیظ شده وقل قلی ها نیم پز شد بامیه سرخ شده واضافه کنید
...
نظرات