عکس میوه خشک
Arefeh-Omidkhah
۳۷
۱.۱k

میوه خشک

۲۵ آذر ۹۸
کمی دروغ
و کمی دور از حقیقت تلخ وجودمان
آیا می توانم باز هم بخندم
وقتی تو نیستی
بسیار دور از وجودمان
و بسیار تلخ
و بسیار خنده آور
آری همیشه بخند
...
...
نظرات