عکس خوراک دال عدس
باران سجادی
۳۰
۱.۱k

خوراک دال عدس

۲۷ آذر ۹۸
آدمی که منتظر است هیچ نشانه ای ندارد
هیچ نشانه خاصی!
فقط با هر صدایی برمیگردد . .
...
نظرات