عکس شله اسفناج(آش اسفناج)

شله اسفناج(آش اسفناج)

۵ دی ۹۸
#شله_اسفناج#آشپزخونهsetayesh
🍵🍵🍵🍵🍵🍵🍵🍵🍵🍵🍵🍵🍵🍵🍵🍵🍵

💎مراقب سخنانی که میگویید ، باشید.
سخن بد می رنجاند،
اگرچه پوشش شوخی رابرقامتش بپوشانی.
و
سخن نیک غم رامی زداید،
وشادی آفرین است،
اگرچه از روی تعارف باشد.

سعی کن ،
برای زبانت نگهبانی بگذاری
تاواژه هایت را انتخاب کند!


💞💞💞💞💞💞💞💞💞
...
نظرات