عکس پاناکوتا قلبی

پاناکوتا قلبی

۱۷ دی ۹۸
یه تلنگر...
🌹وضو میگیری،
اما در همين حال اسراف میکنی..
نماز میخوانی،
اما با برادرت قطع رابطه میکنی...
روزه میگیری،
اما غيبت هم میکنی...
صدقه میدهی،
اما منت میگذاری...
بر پيامبر و آلش صلوات میفرستی،
اما بدخلقی میکنی...

دست نگه دار بابا جان!

ثواب ‌هايت را در کيسه سوراخ نريز!

👤 مجتهدی تهرانی
...
نظرات