عکس شیرینی مشهدی
ندا کلوچه☕
۷۴۲
۲.۷k

شیرینی مشهدی

۱۳ اسفند ۹۸
181_ خدایا ممنون تونستم روزه های قضامو بگیرم😉🙏
182_ خدایا ممنونم که چن شب پیش تو مسجد نذری گیرمون اومد😋😌
183_خدایا ممنون بخاطر این آرامش،همشو مدیون خودتم🙂
184_ خدایا ممنونم که بغل دست خونه مون مسجده🧚‍♂️
185_ خدایا از نزدیک بودن نونوایی و فروشگاه و عطاری و... بغل خونمون، ازت ممنونم🙇‍♀️
🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾
با دستور خانم آقا محمدم1 با نصف مواد برای اولین بار
#قرار_گروهی
#خدایا_شکرت
#ادامه_دارد
...