عکس لطیفه گردویی
Monireh.N
۴
۱۷۰

لطیفه گردویی

۳ فروردین ۹۹
برای مردم سرزمینم ایران
آرزو میکنم در سال جدید,دفترچه های بیمه ای پر از ورق سفید,جیبها وکیفهایی پر پول,کارتهای عابربانکی پر از گردش حساب,ماشینهایی با باکهایی پر از بنزین,لبهایی پراز تبسم و قهقهه,خانه هایی پر از آرامش و صلح و صفا,سفره هایی پر از برکت و خلاصه مجموعه ای از هرچه خوبی هاست, روزی شما باشه!.......
نوروز تون با تاخیر مبارک
...
نظرات