عکس جوجه کباب تابه ای
سمانه حبیبی
۱۳۳
۱.۹k

جوجه کباب تابه ای

۱۶ فروردین ۹۹
ناهار روز سیزدهم فروردین تو خونه با جوجه ماهیتابه ای و عصرونه هم آش دوغ داشتیم جاتون سبز😍😍😍
یه چند دقیقه ای هم رفتیم پشت بوم که بارون گرفت و برگشتیم تو خونه 😅😅😅😅
ورق بزنین👈👈👈

#در_خانه_میمانیم
#کرونا_را_شکست_میدهیم
#جوجه_تابه_ای
#آش_دوغ
#سیزدهم_فروردین_۱۳۹۹
...
نظرات