عکس شیرینی دانمارکی بازاری
لیلی
۷
۱۹۰

شیرینی دانمارکی بازاری

۲۲ فروردین ۹۹
جشن نیمه شعبان مبارک
از آنجایی که همه شیرینی فروشیای شهرمون به خاطر کرونا تعطیلن و منم دلم نیومد تو این روز عزیز بدون شیرینی باشیم ساعت 2شب دست بکار شدم و نتیجه اش شد این شیرینی خوشمزه
دستورش تا آخرین مرحله خوب پیش رفت ولی مرحله شیره دار کردن را فکر کنم خوب انجام ندادم و شیرینیش یه مقدار کم بود
...
نظرات