عکس سمبوسه با خمیر (عراقی)

سمبوسه با خمیر (عراقی)

۲۴ فروردین ۹۹
#سمبوسه#آشپزخونهsetayesh
🥐🥐🥐🥐🥐🥐🥐🥐🥐🥐🥐🥐🥐
سلام دوستان روزگارتون خوش وتنتون سالم
اینم سمبوسه هی من با دستور پاپیون مرسییی💖💖💖💖💖💖
...