عکس پیراشکی
رضوانه
۷
۱۶۰

پیراشکی

۱ اردیبهشت ۹۹
سلام عزیزان .
پیراشکی کرم دار و کاکائویی

تنهایے تان را با ڪسے
قسمت ڪنید
ڪه سال ها بعد ،
شما را همین گونه ڪه هستید
دوستـــــ بدارد
با موے سپیدتان ،
شیـار زیر چشمتـان
و لرزش دستـــــ و دلتـــانـ
 
...
نظرات