عکس دسر پان اسپانیا
هلین
۲۹
۲۰۶

دسر پان اسپانیا

۱ اردیبهشت ۹۹
#قرار_گروهی
عکس سوم به سبک استاد #فاطمه_قادری عزیز دست بیرون پنجره و آبروریزی و استرس افتادن جام به پایین 😅😅
پیشنهاد من برای قرار بعدی بامیه اس.
...
نظرات