عکس زولبیا قالبی
Parastoo Izadi
۷۶
۱k

زولبیا قالبی

۵ اردیبهشت ۹۹
🌼روزه ، تمرین کلاس زندگی

🍀درس ایثار و خلوص و بندگی

🌼روزه ، زنجیر هوا گسستن است

🍀دیو و بت های درون بشکستن است

🌼پیشاپیش فرا رسیدن ماه رمضان بر شما مبارک
#زولبیا
من با دستور مامان آرزو درست کردم عالی بود فقط این بار قالب نزدم🌻🌻
لینک دستور
https://sarashpazpapion.com/recipe/a4761e0713eb1829a1d270d33891a147
...
نظرات