عکس افطار
mohanna
۳۵
۷۸۷

افطار

۷ اردیبهشت ۹۹
همیشه دعا کنیم
چشمانی داشته باشیم
که بهترین ها را در آدم ها ببیند
قلبی که خطاکارترین ها را ببخشد
ذهنی که بدیها را فراموش کند
و روحی که هیچ گاه
ایمانش به #خدا را از دست ندهد...

@saeideh6569

#رمضان #رمضون #ماه_رمضون #ماه_مهمانی_خدا #ماهرمضان #ماه_رمضان_دعا_خدا
...
نظرات