عکس اولین تجربه مرغ ترکی
وعده سحری
پگیتا
۸۹
۸۷۸

اولین تجربه مرغ ترکی وعده سحری

۱۰ اردیبهشت ۹۹
با دستور عالی فرشته جون👌😍
طاعات و عباداتتون قبول گل های پاپیون
التماس دعا🙏💞
...
نظرات