عکس سفره‌ی افطار

سفره‌ی افطار

۲۸ اردیبهشت ۹۹
خدایا؛
تودورنیستی،
پس ماراموهبتِ عشقی عمیق ونیرومند عطاکن
تاپردۀ جهلمان فروافتد،
وجمال تورامشاهده کنیم.

#ماه_قشنگ_رمضان
#افطار
#آش_رشته
#لازانیا
اینستاگرام من:
https://instagram.com/with_my_foods?igshid=vem3tx9jexz3
...
نظرات