عکس ته انداز ماهی با شوید پلو

ته انداز ماهی با شوید پلو

۳ خرداد ۹۹
من درآشپزی فقط از برنج محلی استفاده میکنم گلالک .مهستان. امامی. واقعا برنج اای عالی وخوشپختی هستن وخوش عطر
برنج رو طبق معمول وبه روش معمول آبکش بکنید وبعد با شوید سرخ شده قاطی کنید
...