عکس سفارش 
رشته خشکار گیلانی

سفارش رشته خشکار گیلانی

۱۱ خرداد ۹۹
🌸به داشته‌ها، موقعیت‌ها
☘و آدم‌هایِ خوبِ زندگی‌ام فکر می‌کنم
🌸به هر چیز یا هر کسی که دنیایِ مرا
☘زیبا و حالِ مرا خوب می‌کند.
🌸و می‌خندم ؛ به رویِ تمامِ
☘روزهایِ خوبی که در راهند،
🌸اتفاقاتِ خوبی که خواهند افتاد،
☘و آرزوهایی که برآورده خواهند شد.
🌸خوشبختی یعنی همین؛
☘که زندگی را سخت نگیرم،
🌸که حالِ من خوب باشد. .

#رشته_خشکار#زولبیا_بامیه
...
نظرات