عکس کرم بستنی طالبی
معصومه
۶۹
۹۹۲

کرم بستنی طالبی

۲۱ خرداد ۹۹
ممنونم از بانو فرشته عزیز بابت رسپی این دسر خوشمزه .
من کمی رنگ خوراکی سبز هم به دسرم اضافه کردم .
...
نظرات