عکس خاگینه بروجردی

خاگینه بروجردی

۲۲ خرداد ۹۹
صبح زود که بیدار شی کام روا میشی😊
شمام مثل من بیرجند ،بجنورد،بروجرد،بروجن را با هم قاطی میکنید🤔.حالا من نمیدونم هر کدوم از این شهر را کجای ایران هستند اگه میدونید به منم بگین😊
...
نظرات