عکس کباب تابه ای دو رنگ
مطهره
۶
۳۱۸

کباب تابه ای دو رنگ

۱۹ تیر ۹۹
به خداوند اعتمادکن

گاهی بهترین ها را بعد
از تلخ ترین تجربه ها
به تو می دهد ...!

تا قدر زیباترین چیزهایی
که به دست آوردی را بدانی ...!🍃🍃 ‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌
...
نظرات