عکس کوکوی سویا
Arefeh-Omidkhah
۵۶
۸۷۲

کوکوی سویا

۲۳ تیر ۹۹
#لطفا یک دقیقه مطالعه
هر روز در بر گیرنده فرصتی تازه برای عشق است
می‌گویند آسمان همیشه همین رنگ است.
بر من آشکار شده که این گفته دروغی است بزرگ
واقعش را بخواهید،
آسمان هر روز به رنگی در می‌آید!
هر چیزی یا در حال رشد است یا در حال مرگ.
فرصت در اختیارمان هست
تا دست به آفرینش تازه‌ها بزنیم،
نگرش خود را دگرگون کنیم و
اندکی با روز پیشینمان متفاوت شویم...
کافیست حرکت کنیم و یک قدم پیش بگذاریم!

📕 زاده_برای_عشق
✍ لئو_بوسکالیا

تقدیم نگاه مهربونتون
...
نظرات