عکس دونات بدون تخم مرغ
سهیلا
۶۰
۱.۱k

دونات بدون تخم مرغ

۲۶ تیر ۹۹
بعضی آدمها خسیسند.
خساست انواع مختلف دارد.
یک نوع خساست هم هست
به اسم خساست کلامی.
طرف اشتباه میکند،
دست و دلش می لرزد بگوید "ببخشيد".
یکی را دوست دارد،
انگار جانش را می گیرند بخواهد بگوید "دوستت دارم".
کاری برایش میکنی
انگار از بند دلش کنده می شود بگوید " ممنون" و ...
حرفهای خوب مالیات ندارند ...
اما گاهی نگفتنشان هزینه های هنگفتی
به اطرافیانمان تحمیل می کند
وامان از دست بعضیهاا😕
...
نظرات