عکس دسر پان اسپانیا
zahra mousavi
۱۷۳
۲.۸k

دسر پان اسپانیا

۱ مرداد ۹۹
به داشته‌ها ، موقعیت‌ها
و آدم‌هایِ خوبِ زندگی‌ام فکر می‌کنم
به هر چیز یا هر کسی که دنیایِ مرا
زیبا و حالِ مرا خوب می‌کند!!
و می‌خندم ، به رویِ تمامِ
روزهایِ خوبی که در راه اند
اتفاقاتِ خوبی که خواهند افتاد
و آرزوهایی که برآورده خواهند شد.
خوشبختی یعنی همین
که زندگی را سخت نگیرم
که حالِ من خوب باشد...
...
نظرات