عکس چیپس ذرت به دستورخانم lrana .y عزیز
ترنم
۶۹
۸۸۵

چیپس ذرت به دستورخانم lrana .y عزیز

۱۰ مرداد ۹۹
تفاوت وشباهت چیپس ذرت با نان پنجره ای
چیپس ذرت تند ونمکیه ،نان پنجره ای شیرین
وهردو با قالب نان پنجره ای درست میشه🙂
...
نظرات